Aarre varaustilanne / Cottage Aarre booking situation

Onni varaustilanne / Onni booking situation

AARRE on varattu:

 • 15.-16.7.2019 (ma-ti)

 • 16.-18.7.2019 (ti-to)

 • 18.-22.7.2019 (to-ma)

 • 22.-24.7.2019 (ma-ke)

 • 26.-28.7.2019 (pe-su)

 • 8.-11.8.2019 (to-su)

 • 17.-18.8.2019 (la-su)

 • 23.-29.12.2019 (ma-su)

ONNI on varattu:

 • 16.-19.7.2019 (ti-pe)

 • 19.-21.7.2019 (pe-su)

 • 21.-25.7.2019 (su-to)

 • 29.-30.7.2019 (ma-ti)

 • 8.-11.8.2019 (to-su)

 • 16.8.2019 (klo 09-18)

 • 30.-31.8.2019 (pe-la)